Política de privacitat

El responsable d’aquesta web considera com un objectiu bàsic garantir la privadesa i la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris i de tots els qui es relacionen amb aquesta web i manifesta el compromís de compliment de l’actual Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa a la protecció i lliure circulació de dades personals (RGPD). Per tant, en la clàusula present es facilita la informació sobre l’ús que farà la societat de les vostres dades personals.

Et recomanem la lectura detinguda d’aquests termes abans de facilitar les teves dades personals en aquesta web. Els majors de 14 anys podran utilitzar qualsevol funció on s’ofereixin dades privades sense el consentiment previ dels seus pares o tutors.

En el cas dels menors de 14 anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals. En cap cas es demanaran el menor d’edat de dades relatives a la situació professional, i econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’autorització. Si ets menor de 14 anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de compartir cap informació personal.

Responsable del tractament

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Agrupació Esportiva Fornells us informa que és titular del lloc web aefornells.cat. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada llei, Agrupació Esportiva Fornells notifica les dades següents: el titular d’aquesta pàgina web és Agrupació Esportiva Fornells amb NIF: G17789314, domicili fiscal: Carrer Vicens Vives, nº 1; codi Postal: 17458; localitat: Fornells de la Selva; província: Girona. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: administracio@aefornells.cat.

COM HEM OBTINGUT LES TEVES DADES?

Les dades personals que tractem a aefornells.cat procedeixen de:

 • Formulari de contacte
 • Formulari de Preinscripció

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si aefornells.cat està tractant les seves dades personals. Les persones interessades tenen dret a: 

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Oposar-se al tractament.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret a què les dades personals es transmeten directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible. Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Quan un usuari es connecta en aquesta web, ja sigui per comentar un post, enviar un correu electrònic, o realitzar una preinscripció a les activitats esportives que l’Agrupació Esportiva Fornells ofereix, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable aefornells.cat. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i altra informació. Al facilitar aquesta informació, l’usuari dona el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per aefornells.cat, només com es descriu en la present Política de Privacitat.

A aefornells.cat hi ha diferents sistemes de recopilació d’informació, i tracta la informació personal que ens faciliten les persones interessades amb el següent fi per cada sistema de recopilació (formularis):

 • Formulari de contacte: La finalitat és mantenir la comunicació relativa al mateix assumpte indicat en el formulari de contacte.
 • Formulari de preinscripció: La seva finalitat és la de preinscriure a la persona interessada en l’activitat que vol participar.

Existeixen altres finalitats per la qual tractem les teves dades personals:

 • Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que es detallen en la política de cookies.

Legitimació per al tractament de les teves dades:

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment (tot marcant la casella que figura en el formulari corresponent).
Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment d’aquesta política de privacitat.

Categoria de dades:

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives. No es tracten categories de dades especialment protegides.

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

 • Mentre es mantingui la relació mercantil.
 • Fins que no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.
 • Període a partir de l’última confirmació d’interès: 1 any

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Moltes eines que fem servir per gestionar les teves dades són contractats per tercers.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, aefornells.cat comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

 • Servidor: Totes les dades emmagatzemades en el mateix servidor on s’allotja aquesta web, estan emmagatzemats en els data center de Siteground.com. Però aquesta empresa no té accés a la consulta de dades, ja que es tracta d’un servidor virtual no administrat.
 • Plataforma web: The WordPress Foundation, amb domicili als EUA. Més informació a: https://wordpress.org (The WordPress Foundation). The WordPress Foundation tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de plataforma web a aefornells.cat.

Secret i seguretat de les dades:

aefornells.cat es compromet a l’ús i tractament de les dades, incloses les dades personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat. També es compromet a utilitzar-los d’acord amb les finalitats esmentades en els punts anteriors, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

aefornells.cat no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, aefornells.cat s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per aefornells.cat per processar les dades de client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se aefornells.cat, ha de notificar al Client sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades:

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis arribar a aefornells.cat exonerant a aefornells.cat, de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o preinscripció.

Acceptació i consentiment:

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part d’aefornells.cat en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a aefornells.cat en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la Política de Privacitat

aefornells.cat es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, aefornells.cat anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.