MULTIESPORTS

Grup 1: P4 i P5

Grup 1: 1r i 2n

informació:

Horaris:  de les 16:30 a  les 18:00 hores

Grup 1: (P4 i P5) Dimarts i Dijous

Grup 2: (1r i 2n) Dilluns i Dimecres

Contacte: